top of page

O mně

Když moje tři děti byly ještě malé, začala jsem na přelomu tisíciletí studovat na Prešovské univerzitě vychovatelství, abych mohla pomáhat i dětem v Dětském domově, které právě neměly to štěstí. Následovaly státnice na Univerzitě Komenského v Bratislavě ze speciální pedagogiky (etopedie a speciálně-pedagogická diagnostika a prognostika) u prof. Štefana Vašeka, doc. Emila Komárika a doc. Albína Škoviery. Později také rigorózní státnice z pedagogiky u prof. Mirona Zeliny a doc. Albína Škoviery taktéž na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

V rámci své pedagogické praxe jsem absolvovala nespočetně krátkodobých akreditovaných programů vzdělávání na téma integrace dětí se speciálními potřebami, aktivizujících metod v edukaci, rozvíjení emocionální inteligence dětí, komunikačních kompetencí, personálního managementu, rodinného poradenství a mnoho dalších. 

Přínosné pro mou speciálně-pedagogickou práci bylo i absolvování programu Hodnocení neuromotorické zralosti pro učení, Institut psychoterapie a socioterapie IPS Bratislava, u MUDr. Ivana Juráše.

radmila briskornova specialni pedagog arteterapeut

Nádhernou cestou pro mně byly dva roky studia arteterapie u prof. Jaroslavy Šickové-Fabrici v Bratislavě: Intervence uměním - arteterapie v procesu socializace, reedukace, výchovy a léčby. Ráda se zúčastňuji také arteterapeutických konferencí, nebo dalších akreditovaných vzdělávacích programů ASA.

​Fraktální kresbu jsem absolvovala v několika seminářích, které v Banské Bystrici vedla Mgr. Aňa Bažová Grnja, jediná certifikovaná lektorka této metody na Slovensku, avšak působící v celé Evropě. Ta studovala metodu přímo u její autorky Tatjany Polujahtové.


Další vynikající nástroj jsem získala, když jsem absolvovala dvouletý akreditovaný program metodiky univ. prof. Brigite Sindelarové - a to v Bratislavě u PaedDr. Petry Arslan Šinkové. Zde jsem získala nejvyšší stupeň a jsem akreditovaným trenérem: zde se samozřejmě počítá s pravidelnou aktualizací poznatků a supervizí.

Do repertoáru mých zručností nesporně patří i akreditovaný program Lektor Generatív, Košice - pod vedením Ing. Vojtecha Dúla, za který jsem vděčná vždy, když přednáším odborné nebo laické veřejnosti například na téma dítěte v nesnázích, nebo na téma intervence uměním.

Jsem vděčná všem inspirativním lidem, které jsem potkala na své cestě, za všechno, čím mě obohatili a co mohu používat ve své praxi na pomoc dětem a jejich blízkým dospělým.

Čeština je můj mateřský jazyk, ale léta jsem žila na Slovensku a proto můžeme komunikovat i slovensky :) Neváhejte si zvolit, co vám vyhovuje.

Pracovní zkušenosti

Dětský domov

Košice, Slovensko

Zde jsem téměř tři roky poskytovala klientům se speciálními potřebami sociální servis, tvořila jejich výchovné plány, podílela se na jejich realizaci.

Léčebně-výchovné sanatorium

Košice, Slovensko

Dlouhých třináct let v náročné praxi s klienty ve věku od 6 do 14 let,  se závažnými poruchami učení a/anebo chování, s poruchami autistického spektra, hyperaktivními, psychosociálně narušenými, také s kombinovanými diagnózami. Speciálně-pedagogická diagnostika, tvorba individuálních reedukačních plánů a jejich realizace. Speciální výchova hudbou, dramatickým a výtvarným uměním, emocionalizace a socializace.

Rada pro práva dítěte

mimovládní organizace, externí spolupráce, členka prezídia

Zaměření na praktickou pomoc dětem a jejich rodičům při řešení před/porozvodových krizí. Přednášky na konferencích na téma psychické potřeby dítěte a jeho sub/deprivace v krizovém období . 

Základní škola

Stupava i Bratislava, Slovensko
školní speciální pedagog

Pět let uprostřed každodenní práce s dětmi i dospělými, podpora pedagogického týmu, poradenství rodičům a učitelům v náročných situacích, přemostění mezi školou a rodičem na křižovatkách. Výchovné styly v rodině, behaviorální přístup v reedukaci těžkostí. Speciálně-pedagogická diagnostika, tvorba individuálního plánu a jeho realizace, harmonizace osobnosti dítěte, provázení na cestě k vlastní zodpovědnosti. Řešení krizových situací, práce s konfliktními skupinami. Individuální práce s dítětem s poruchami učení a/anebo chování, hyperaktivními, s poruchami autistického spektra a mnoho dalších. Budování školních strategií. 

Soukromá praxe

Bratislava, Praha

Člověk v rovnováze: celostní přístup k dítěti, které je zrcadlem rodiny a společnosti. Dítě jako součást školního prostředí v celé jeho atmosféře, s jeho výzvami a křižovatkami. Individuální speciálně-pedagogická intervence,  trénink oslabení  specifických školních zručností podle diagnostiky poraden. Také i vlastní diagnostika a tréninkový plán podle Sindelárové. Podpora rodiče v kontextu výchovných těžkostí, optimalizace denního režimu, odborné vedení a návrh výchovných postupů pro dítě v jeho nejlepším zájmu.

bottom of page