top of page

Ceník služeb

Úvodní konzultace s novým klientem

1400 Kč / 90 min.

Zpracování anamnestických údajů

600 Kč

Vypracování plánu pro klienta

990 Kč

Kontrolní konzultace    

990 Kč / 60 min.

Krátká telefonická / mailová informace (5 min.)

bezplatně

Delší telefonická / mailová komunikace

350 Kč / 15 min.

Screening školní zralosti

1450 Kč / 45-60 min.

Individuální speciálně-pedagogická péče:
Reedukace školních oslabení podle diagnostiky z poradny a/nebo poruch chování podle diagnostiky z poradny

990 Kč / 60 min.

Konzultace o klientovi přímo v jeho škole, hradí rodič

1300 Kč / 60 min.

Vyhotovení správy o činnosti s klientem (napr. pro potřeby školy)

990 Kč

Odborná podpora pro rodiče nebo učitele (osobní, mailová, telefonická)

350 Kč / 15 min.

Lektorování na odborné témy pro rodiče nebo učitele

1300 Kč / 60 min.

Lektorovaní na témy arteterapeutické

1400 Kč / 60 min.

Individuální intervence uměním, prvky arteterapie 

990 Kč / 60 min.

Skupinová intervence uměním, workshop, a další

dohodou

Diagnostika metodikou Sindelarové 

4800 Kč

• zpracovaní anamnestických údajů

• vyšetření deficitů částkových funkcí (90 min)

• sestavení tréninkového plánu a písemná zpráva

• závěrečné vyhodnocení a doporučení k tréninku

Kontrolní konzultace k tréninku

350 Kč / 15 min.

bottom of page